Skip to content

Info voor België en Nederland

This page contains information that is of interest for the situation in Belgium and the Netherlands. Articles and websites that are linked here are in dutch.

Reactie van de Nederlandse Minister van Justitie & Veiligheid gericht aan de Kamercommissie Justitie, gedateerd 14 mei 2018, naar aanleiding van het verschijnen van het Engelstalige boek over ‘boilerroomfraud’ van de de hand van Frans Roest en de aanbevelingen die daar in staan genoemd. In de reactie wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken in de bestrijding van beleggingsfraude in Nederland in het algemeen en van boilerroomfraude in het bijzonder.
Klik hier voor de volledige brief van de minister

_

Beleggen in gebakken lucht

Beleggen in gebakken lucht, Herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten
Auteur(s): mr. Frans Roest, mr. drs. Rogier Stijnen
Uitgeverij: Kerckebosch, 2009

Beleggingsfraude is van alle tijden en kent vele vormen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden in dit boek diverse vormen van beleggingsfraude beschreven (waaronder Ponzi- en boilerroom-zwendel). Het aantal (internationale) beleggingsfraudes dat aan het licht komt, is groot en zal onder invloed van de krediet- en liquiditeitencrisis alleen nog maar gaan toenemen. De financiële impact op vermogensbeheerders en de particuliere beleggers is enorm. Alleen al in de zaak Bernard M. wordt de financiële schade geschat op circa $ 64 miljard, waarvan circa $ 2 miljard in Nederland. Het is dan ook de verwachting dat het Openbaar Ministerie de komende jaren gecongronteerd zal gaan worden met een veelvoud aan aangiftes van beleggingsfraude.

Hoe wordt beleggingsfraude gepleegd? Hoe is het mogelijk dat zwendelaars (potentiële) beleggers om de tuin kunnen blijven leiden? Hoe functioneert het toezicht? Welke maatregelen kunnen beleggingsfraude voorkomen?

Dit praktijkboek over beleggingsfraude beschrijft niet alleen op een overzichtelijke en toegankelijke manier de juridische kanten van beleggingsfraude, maar ook de wijze waarop een beleggingsfraude feitelijk wordt gepleegd en wie de fraudeurs, maar ook hun slachtoffers zijn. Het boek biedt zo veel mogelijk handvatten om beleggingsfraude adequaat te kunnen bestrijden. Ook is er aandacht voor preventie, toezicht en bestuurlijke handhaving.
Het boek is primair bedoeld voor de rechtspraak, de advocatuur en de opsporing, maar is zeer zeker ook interessant voor toezichthouders, bonafide beleggingsinstellingen, adviseurs en beleggers.

Deze uitgave is een samenwerking van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch en SSR (Studiecentrum Rechtspleging)

Wouter Bos, (ex-)minister van Financiën, in december 2009 over het boek “Beleggen in gebakken lucht”:
Een pakkende titel voor een onderwerp waar in de samenleving veel om te doen is. Ik hoop dat dit boek, samen met de initiatieven van de overheid, een impuls zal geven aan het voorkomen van beleggingsfraudes” –

Bestel het boek bij Uitgeverij Kerckebosch
Lees hier een recensie